Florian Stadler - Stadler FJ, Kaschta J, Munstedt H, Dynamic-Mechanical Behavior of Polyethylenes and Ethene-/alpha-olefin-copolymers: Part I: alpha"-Relaxation, Polymer 2005, 46, 23, 10311-20

Version 1

      Publication Details (including relevant citation   information): Stadler FJ, Kaschta J, Munstedt H,   Dynamic-Mechanical Behavior of Polyethylenes and   Ethene-/alpha-olefin-copolymers: Part I: alpha"-Relaxation,   Polymer 2005, 46, 23, 10311-20.

      Abstract: null

      Address (URL):