Zhong Ming Sun - Daocheng Pan; An, Lijia; Zhong-Ming Sun; Hou, William; Yang, Yang; Yang, Zhengzhong; Lu, Yunfeng J Am Chem Soc. 2008 VL  130 P  5620

Document created by Zhong Ming Sun on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Daocheng Pan; An, Lijia; Zhong-Ming Sun;   Hou, William; Yang, Yang; Yang, Zhengzhong; Lu, Yunfeng J Am Chem   Soc. 2008 VL 130 P 5620

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes