Zhichuan Xu - Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Congwen Xiao, Tianzhong Yang, Huairuo Zhang, Jianqi Li, Hulin Li, Hongjun Gao, Wet chemical synthesis of gold nanoparticle

Document created by zhichuan on Aug 22, 2014
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information): Zhichuan Xu, Chengmin Shen, Congwen Xiao,   Tianzhong Yang, Huairuo Zhang, Jianqi Li, Hulin Li, Hongjun Gao,   Wet chemical synthesis of gold nanoparticles using silver seeds:   a shape control from nanorods to hollow spherical nanoparticles,   Nanotechnology, 18 (2007) 115608.

  Abstract: null

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes