Huaimin Wang - When Molecular Probes Meet Self-Assembly: An Enhanced Quenching Effect

Document created by Huaimin Wang on Jan 18, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information):

  Ren, Chunhua, Wang, Huaimin, Mao, Duo, Zhang, Xiaoli, Fengzhao,   Qianqi, Shi, Yang, Ding, Dan, Kong, Deling, Wang, Ling, Yang,   Zhimou 54 4823-4827-

  Abstract:

  No abstract available.

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes