Huaimin Wang - A Peptide-Based Nanofibrous Hydrogel as a Promising DNA Nanovector for Optimizing the Efficacy of HIV Vaccine

Document created by Huaimin Wang on Jan 18, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information):

  Tian, Yue, Wang, Huaimin, Liu, Ye, Mao, Lina, Chen, Wenwen, Zhu,   Zhening, Liu, Wenwen, Zheng, Wenfu, Zhao, Yuyun, Kong, Deling,   Yang, Zhimou, Zhang, Wei, Shao, Yiming, Jiang, Xingyu 14  1439-1445-

  Abstract:

  No abstract available.

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes