Huaimin Wang - Supramolecular nanofibers of self-assembling peptides and proteins for protein delivery

Document created by Huaimin Wang on Jan 18, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  Publication Details (including relevant citation   information):

  Wang, Huaimin, Wang, Youzhi, Zhang, Xiaoli, Hu, Yawen, Yi,   Xiaoyong, Ma, Linsha, Zhou, Hao, Long, Jiafu, Liu, Qian, Yang,   Zhimou 51 14239-14242-

  Abstract:

  No abstract available.

  Address (URL):

 

Attachments

    Outcomes